Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Legnicy

ul. Gen. Władysława Andersa 2,
59-220 Legnica

tel. 76 722-52-10, 76 818 85 25
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Legnicy
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694tKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

Profilowanie pomocy

Urząd pracy niezwłocznie po rejestracji osoby bezrobotnej zobowiązany jest ustalić profil pomocy, który zawierać będzie właściwy, ze względu na jej potrzeby, zakres form pomocy.

Przy ustalaniu profilu urząd dokonuje analizy sytuacji i szans osoby bezrobotnej na rynku pracy, biorąc pod uwagę:

 1. oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności:
 • wiek,
 • płeć,
 • poziom wykształcenia,
 • umiejętności,
 • uprawnienia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • czas pozostawania bez pracy,
 • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,
 • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami;

     2. gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy, w szczególności:

 • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
 • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
 • dyspozycyjność,
 • powody skłaniające do podjęcia pracy,
 • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
 • dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

Urząd pracy może ustanowić jeden z trzech profili pomocy:

 • profil pomocy I – pośrednictwo pracy, czyli przede wszystkim oferty pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, bony;
 • profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja;
 • profil pomocy III- Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

ZA POMOCĄ JAKICH NARZĘDZI URZĄD PRACY USTALA PROFIL POMOCY?

Powiatowy urząd pracy informacje niezbędne do określenie profilu pomocy uzyskuje z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej oraz z wywiadu, który doradca klienta przeprowadzi z osobą bezrobotną. Następnie pozyskane informacje zostają przetworzone z wykorzystaniem narzędzi do profilowania pomocy dla bezrobotnych.

DODATKOWE INFORMACJE

Po ustaleniu profilu pomocy urząd pracy informuje osobę bezrobotną, jakimi formami pomocy może zostać objęta, w ramach ustalonego profilu.

Pomoc ta jest realizowana na podstawie przygotowanego wspólnie przez doradcę klienta i osobę bezrobotną indywidualnego planu działania.

W okresie realizacji indywidualnego planu działania urząd pracy, co najmniej raz na 60 dni, będzie kontaktował się z osobą bezrobotną w celu monitorowania sytuacji i postępów w realizacji przewidzianych działań. Kontakt ten może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej albo wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Powiatowy urząd pracy może ponownie ustalić profil pomocy dla osoby bezrobotnej w sytuacji, gdy:

 • w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach indywidualnego planu działania nastąpi zmiana sytuacji bezrobotnego, uznana przez urząd lub zainteresowanego za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy;
 • w wyniku realizacji indywidualnego planu działania nie udało się doprowadzić bezrobotnego do podjęcia pracy w wyznaczonym okresie.

Podstawa prawna:

 • art. 33 ust. 2c Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.)

 

 

Utworzono: 2014-06-20 14:34 | Redagował: Andrzej Dykas 2017-06-02 12:20
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 16165
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPCMDDu00VBYsGVS8uNfIgsjaXEtdLTmzhkfYUnpKMRnQ

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNKDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1KDy1TQ-mtQLvLZcOPsHyrSbVPbtk9eNcwfIqhqcmGoQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl