Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Powiatowy Urząd Pracy
w Legnicy

ul. Gen. Władysława Andersa 2,
59-220 Legnica

tel. 76 722-52-10, 76 818 85 25
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Legnicy
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Bon na zasiedlenie

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

pRe9nHjrluOPHwJVagb54mL1yIex2YxgAGSuWJqFRgpmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

4G29lfrw_4w9_5OZQorf5X7rSvB0mhYrwXmej0H-LjFmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

Dydm2eSp-CGrb8wRnrPD-92ruDbfVpPq2nc-l6Im27NmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

8x_rmbNWTaz1lJqX40yWwzccdUx-_FSi0udHz31E9OtmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

Zj8uOOPfb_efr972ylOvaX8HkJ6EZ1D18S3hLQiZFedmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

-u6BP9T0G2KmOC4MHDD2ePSRVfdxLhJzDaZcTA8rNABmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

_Le9X54VYByuUoSMD_4xqO8vuEiIgHulS_vC06gpEHhmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

mmgWC9HWkEIxGmXPbidnv8OMkmhCbNH0aOP5FPBJlpdmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

WK1HjTRNJ1Sw54HjlapPfefpc3b0SigleJghLKFE2fRmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

Bon na zasiedlenie

Starosta może przyznać osobie bezrobotnej bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich  wykonywania bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • bezrobotny będzie pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny, który otrzymał bon  na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 

W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków kwota bonu podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Podstawa prawna:

 • art. 66n Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1065 z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail Adres
 Agnieszka Matyszczak
 76 7225220/47    PUP w Legnicy, Andersa 2, pok. 9
 Agnieszka Karnas

 768186978

w. 21

   Filia w Chojnowie, Rynek 20, p. 1
Utworzono: 2014-06-30 12:15 | Redagował: Agnieszka Rybarczyk 2018-04-03 11:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7277
 • VcECm-DdpCuqBXSO4H5o10VTb8zA6wkU9KLKGG606o0DUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • EENTf_H2R9X3cyeDyJMuhLXVIu6KyLWkq-KuicM2MRIDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • oyetQnvTmJzB2H3xlAkCCRmGz6VrG4grDAKxmY5wqYgDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • UKNO0cp5aOXJpM1aiwdcryrIbvI89BnhL7CdcRKpapoDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • Z6ea3ACV0BgRSdztmG7A0F3ccvgZvHEi0f9QqrhMclgDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • ZpStoVuE4mddO37hC-7MVGpupEfOaivljerD4GBgkCcDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • _tFbsN4EWqj-HcxHW1FD0oJ6c8OOGQr_1QfE1Yzrr84DUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • x0rjHg_DQJPHSeK7TY-zofRsHoH2o3JqVhYnwGUudYoDUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • 99SNhIt105n41sHoq-VTTomREpEm6wNCzkpumhm3wx4DUDZaj1mqNo69kllsG-KxgFsyvDqaiBH1FecK54DLlQ

 • s-vJyzKqk37nbrarx8usikTbG6G3dkivFtIk2Vya43JmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • 9N7-Vkl2sNkBUT0OTheV_pxTKbzbgcWnmY0i4Hzu-uFmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • A7Uid1_2KqR3iBAzqrtAZ8649AcAyQd8xME99Qey80ZmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • rnq3235s2YdFffjt3g_shmfDHVYUIIxR0WO13IYjTj9muKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • 8CqQCq3m5GlzX0RQrHt8sIFFd_BuWWZu3fdN2eaTkeZmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • E0_WKPEkxhm_S0dULwFaMSwUoggs3dMXO6lCR2e9O3RmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • DDfsfoCiL6o8-wMPQXL5ivLxm2AUHuUUlyZhlJJpFihmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • vqdszfUDQMDhAC9h1Fgj5LejRb9WIJK0YPaQlrKyjaVmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • 71cfhXvS3dWoctgcFuDCyVB782dRk3jdWXLpgMWtBXlmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • xT7VLmVydNxDC-zOpQAht8WJ4a65UM-vssnEfUxzAFhmuKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

 • btcA-DH1pFUq3eD_bVueU4VA5ZfjkXmVpNhaDf_LeS9muKT8J1OGbWdcxm7KMa2Is89Vmqodii894CKqtOegYQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl