Przystosowanie stanowisk pracy i adaptacja pomieszczeń

Zasady zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

 

Kto może ubiegać sie o pomoc

O pomoc może ubiegać się pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i przystosować dla nich stanowisko pracy.
Osoby te muszą być:

  •  osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy i niepozostającymi w zatrudnieniu, skierowanymi do pracy przez powiatowy urząd pracy,
  • osobami zatrudnionymi u pracodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów,u których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia (z zachowaniem przepisów prawa pracy).

 

Warunki udzielania pomocy:

  •  Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu.
  • Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy.
  • Zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej po zawarciu umowy.

 

Projektowanie stron: IntraCOM.pl